Bucurestii Vechi si Noi

UE ofera fonduri pentru impadurirea terenurilor agricole. Afla cum!

27 februarie 2011 Luiza Pruna A-mestecate

Uniunea Europeana ofera fonduri pentru  plantarea copacilor prin Masura 221. Astfel, pana in 2013 ar trebui sa accesam 229 de milioane de euro pentru folosirea si gospodarirea durabila a terenului prin programul „Prima impadurire a terenurilor agricole”. Aflati cum se va derula programul si care sunt conditiile pentru accesarea fondurilor

Scopul acestui program
Masura 221 este destinata prevenirii pagubelor produse de factorii naturali daunatori, reducerii eroziunii solurilor, imbunatatirii capacitatii de retentie a apei, cresterii calitatii aerului, producerii de biomasa, inclusiv masa lemnoasa de calitate, prin mentinerea, sau, dupa caz, cresterea biodiversitatii.

Valoarea primelor si conditiile de acordare
Pentru aceast program, contributia publica (comunitara si nationala) aferenta Masurii 221 este de 229.341.338 euro
Primele pentru intretinerea plantatiei forestiere sunt preavzute  pe o perioada de 5 ani si cele pentru compensarea pierderilor de venit agricol pe suprafata impadurita pe o perioada de 15 ani si sunt acoperite in proportie de 100% din fonduri publice.  Aceste plati sunt acordate pe an si pe hectar, dar sunt conditionate de mentinerea plantatiei forestiere pe suprafata care face obiectul proiectului si de respectarea cerintelor de eco-conditionalitate pe toate terenurile agricole apartinând fermei.

Costurile standard pentru infiintarea plantatiilor forestiere difera in functie de zona geografica. Costul standard la hectar este de 1.900 de euro la campie, 1.660 de euro la deal si 1.560 de euro la munte. Valoarea compensarii pentru impadurire reprezinta 80% in zonele defavorizate/Natura 2000 si 70% in celelalte zone.

Astfel, plata compensatorie la hectar pentru infiintarea de plantatii forestiere in afara zonelor defavorizate si a siturilor Natura 2000 este de 1.330 de euro la campie, de 1.162 la deal si de 1.092 de euro la munte. In cazul plantatiilor din interiorul acestor zone, se ofera 1.520, 1.328, respectiv 1.248 de euro.

Bani se mai ofera  si pentru intretinerea plantatiei pe o perioada de cinci ani incepand cu anul infiintarii. Sumele sunt cuprinse  intre 90 si 270 de euro in cazul plantatiilor de la campie, intre 105 si 210 pentru cele de la dea si intre 65 si 130 de euro la munte.

In cazul pierderilor de venit agricol, Masura 221 ofera compnsatii posesorilor de terenuri impadurite. Acestea se compensatii se acorda pe o perioada de 15 ani incepand cu anul infiintarii plantatiei forestiere, fiind reprezentate de sume fixe, exprimate in euro pe an si pe hectar. Astfel, se acorda 215 euro pe an si pe hectar pentru fermieri si 110 euro pe an si pe hectar pentru non-fermieri.

Criterii de eligibilitate

Categoriile de solicitanti eligibili care primesc sprijin prin aceasta masura sunt:

1. Dupa statutul juridic:

• Persoanele fizice (inclusiv persoane fizice autorizate);

• Persoanele juridice;

• Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice;

• Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de înfiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente întocmirii proiectului de împadurire.

2. Dupa activitatea desfasurata:

• Fermieri

• Alti detinatori de teren agricol.

Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii în agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total efectuat.

Prima conditie pe care trebuie sa o respecte solicitantul este sa faca dovada detinerii de teren agricol eligibil pentru împadurire. Terenul agricol eligibil destinat împaduririi trebuie sa fi fost declarat la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) în urma cu cel putin 2 ani si sa fi respectat în aceasta perioada Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC). Dovada se va face prin emiterea de catre APIA, la solicitarea beneficarului, a unei Note de constatare, prin care se certifica, printre altele: respectarea sau nu a GAEC, categoria de folosinta agricola a terenului (arabil, livezi, vii sau alte culturi permanente prevazute de legislatia nationala), includerea terenului în zone defavorizate sau nu, etc.

De asemenea, terenurile agricole propuse pentru împadurire trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

• sa fie în proprietate/ sa fie concesionat/ arendat solicitantului. Daca nu se afla în proprietate si se afla în arenda sau în concesionare, solicitantul trebuie sa faca dovada acordului proprietarului terenului pentru împadurire si pentru mentinerea arboretului creat pe o perioada cel putin egala cu vârsta exploatabilitatii prevazuta în normele tehnice printr-o declaratie – Anexa 3.3 (model declaratie);

• suprafata agricola propusa pentru împadurire trebuie sa fie de minim 0,5 ha, iar, cu exceptia perdelelor forestiere, raportul dintre distanta cea mai mare si cea mai mica a extremelor perimetrului acesteia sa fie sub 5

Tipuri de plantatii forestiere eligibile conform Masurii 221

Zone

geografice

Foioase

Rasinoase

Câmpie

– Stejar pedunculat (Quercus robur)

– Stejar pufos (Quercus pubescens)

– Cer (Quercus cerris),

– Gârnita (Quercus frainetto)

– Frasin comun (Fraxinus excelsior)

– Par salbatic (Pirus pyraster)

– Cires salbatic (Prunus avium)

– Ulm de câmp (Ulmus minor),

– Tei argintiu (Tilia tomentosa)

– Anin negru (Alnus glutinosa)

– Jugastru (Acer campestre)

– Mojdrean (Fraxinus ornus)

– Salcâm (Robinia pseudoacacia)

– Gladita (Gleditsia triacanthos)

– Plop alb (Populus alba)

– Plop negru (Populus nigra)

– Pin negru (Pinus nigra)

Deal

– Cer (Quercus cerris)

– Gârnita (Quercus frainetto),

– Gorun (Quercus petraea)

– Fag (Fagus sylvatica)

– Paltin de munte(Acer pseudoplatanus)

– Frasin comun (Fraxinus excelsior)

– Ulm de munte (Ulmus glabra)

– Tei de deal (Tilia cordata)

– Carpen (Carpinus betulus)

– Salcâm (Robinia pseudoacacia)

– Gladita (Gleditsia triacanthos)

– Mojdrean (Fraxinus ornus)

– Jugastru (Acer campestre)

– Cires salbatic (Prunus avium)

– Par salbatic (Pirus pyraster)

– Carpinita (Carpinus orientalis)

– Molid (Picea abies)

– Brad(Abies alba)

– Pin silvestru (Pinus

sylvestris)
– Pin negru (Pinus nigra

Munte

– Fag (Fagus sylvatica)

– Gorun (Quercus petraea),

– Paltin de munte (Acer

pseudoplatanus)

– Scorus (Sorbus aucuparia)

– Ulm de munte (Ulmus glabra)

– Molid (Picea abies)

– Brad alb (Abies alba)

– Larice (Larix decidua)

– Pin silvestru(Pinus

sylvestris)

– Zâmbru (Pinus cembra)

– Pin negru (Pinus nigra)

Prin Masura 221 nu se ofera sprijin financiar pentru infiintarea plantatiilor forestiere:

• de pomi de Craciun;

• cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, în scopul producerii

de energie regenerabila (aceasta investitie este însa eligibila prin Masura 121).

www.green-report.ro

www.ziare.ro

http://www.apdrp.ro

[addtoany]
Mergi pe prima pagina
Bucurestii Vechi si Noi
Bucurestii Vechi si Noi © 2018 . Designed by: Livedesign