Bucurestii Vechi si Noi

O poză publicată în «Gazeta municipală» din 29 septembrie 1940, înfățișînd biserica Albă–Postăvari.

18 iulie 2018 Bucurestii Vechi Si Noi Bucurestii vechi

 Articolul dedicat micului lăcaș citează inscripția așezată deasupra intrării în biserică:

„Aceasta sfîntă și Dumnezeească biserică cu hramu sfîntului erah Nicolae, nu să știe de cine a fostu făcută întîi. Și cu toate cercetările și voințile ce s’au intrebuințatu într’această, nu s’au găsit nici măcar o însemnare cât de mică. Însă, după tradițiile unora, să zice că ar fi fost a doa biserică după a Sfîntului Atanasie Bucur ce să zice. Apoi acuma fiindcă atîta de rău se ruinase în cât nu să mai putea repăra, s’au sfătuit și s’au unit mai mulți mahalagii a o dărăma de tot și a o zidi din temelie. Care s’au și început la anul 1856, Februarie 27. lar între acești mahalagii iubitori de Dumnezeu care au contribuit la ridicarea acestui sfînt lăcaș, au covîrșit cu rîvna și cu fapta dumnialor, adică: jupîn Gheorghe loan Franzelaru și domnu serdar Costache Costandinescu, și Nicolae Costandin Franzelaru, și frații Iancu și Costache Stoianovici. Au mai ajutat și alte multe persoane streine evlavioase, și așa s’au înfrumusețat după cum să vede. Totdeodată cu această ocazie, pă lângă hramu Sfîntului erah Nicolae, s’au mai adăogat încă alte doo hramuri: a Sfîntului mucenic Gheorghe și Sfinților 40 de mucenici. Și astfel au luat sfîrșit această sfîntă biserică și s-au sfințit la anul 1857, Septemvrie 28, în zilile Caimacanului domn Alexandru Ghica al Țării-Rumănești și în arhipăstor domn Nifon mitropolit al Ungrovlahia, 1857 Septemvrie.”

sursa: Biblioteca digitală a Bucureștilor

[addtoany]
Mergi pe prima pagina
Bucurestii Vechi si Noi
Bucurestii Vechi si Noi © 2019 . Designed by: Livedesign