Bucurestii Vechi si Noi

Fără cash la asociațiile de proprietari, de la finele acestei luni

12 septembrie 2018 Bucurestii Vechi Si Noi Bucurestii noi

Mai sunt circa două săptămâni până la momentul din care asociațiile de proprietari nu vor mai avea voie să opereze cu bani lichizi. Banii încasați pentru plata întreținerii și, în general, toate sumele încasate cash vor trebui depuse în contul bancar al asociației, din care, apoi, se vor face plățile. Administratorii vor putea avea maximum 1000 de lei bani cash, în casieria asociațiilor.

Asociațiile de proprietari nu vor mai putea face plăți cu numerar pentru cheltuielile curente (utilități, reparații) începând cu dată de 30 Septembrie 2018. Sumele se vor achita doar prin transfer bancar, conform articolului 67 din Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 660 din 30.07.2018 și intră în vigoare în termen de 60 zile de la publicare.

Dacă locatarii plătesc în numerar întreținerea, administratorul are obligația să depună în contul bancar această sumă în termen de 24 ore de la încasare. Prin excepție se permite un sold de casă de maxim 1.000 lei, la finele lunii.

„Pentru realizarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau investiţii privind proprietatea comună, administratorul, ţinând seama de preţ, durata de execuţie şi calitate, supune spre analiză şi aprobare comitetului executiv oferte ale operatorilor economici care satisfac cerinţele asociaţiei de proprietari, conform legislaţiei în vigoare”, stipulează articolul amintit.

Administratorul este obligat să folosească pentru plăţile curente şi pentru încasări contul curent al asociaţiei, la care au acces pentru informare toţi proprietarii. În acest cont sunt vărsate, în termen de 24 de ore de la primirea acestora, toate sumele sau valorile primite în numele sau în contul asociaţiei. Contul menţionat poate fi utilizat şi pentru plata cotelor lunare de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de către proprietari.

În cazul în care administratorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau le îndeplineşte în mod defectuos, cauzând prejudicii asociaţiei de proprietari, asociaţia de proprietari, în baza hotărârii adunării generale, poate retrage din garanţia administratorului o sumă de bani pentru acoperirea prejudiciilor create sau poate hotărî diminuarea venitului în funcţie de gravitatea faptei, în condiţiile prevăzute în contractul de administrare, precum şi de a acţiona în instanţă pentru recuperarea prejudiciilor provocate.

Prin excepţie, cu acordul adunării generale a asociaţiei de proprietari, exclusiv în vederea efectuării operaţiunilor de plăţi pentru cheltuieli neprevăzute, administratorul poate păstra în casierie numerar, în limita unui plafon de 1000 de lei.

SURSA-bucurestifm.ro

[addtoany]
Mergi pe prima pagina
Bucurestii Vechi si Noi
Bucurestii Vechi si Noi © 2020 . Designed by: Livedesign