Caltadâc (II)

29 aprilie 2012 Sebastian Grama Comoara Hestugmitilor

În jurul anului 1826, când cartierul Militari se afla printre cele mai importante centre de cultură din Europa, un membru al familiei de vechi boieri Hestugmeanu i-a trimis lui Hegel o scrisoare în care încerca să-i explice sensul cuvântului “frasin”. Învăţatul se chema Hache şi studiase fizica la Parma, dar se întorsese pe meleagurile strămoşeşti, la conacul de lângă Ciorogârla. În scrisoarea sa, observa că limba română, care, pe atunci, înţelegea prin frasin (cităm) “un arbore cu tulpina dreaptă, cilindrică, având coroana rară, frunze compuse, flori unisexuate lipsite de corolă şi fructe alungite, cu lemnul elastic, folosit în industrie (Fraxinus excelsior)”, eliminase din uz alte sensuri, mult mai adânci, ale nobilei “vorve”. Conform unor lucrări pe care şi le procurase, pe drumul de întoarcere către Militari, din Bagdad şi din Persepolis, rădăcina sanscrită “PHR” îl înrudea nu numai cu “PRedică”, “PictuRă” şi “PeRgament”, ci chiar cu familia PoRtinari (a Beatricei lui Dante), cu PHaidRos (al lui Platon) şi cu “FRecţie” (cuvânt cu amplă carieră filosofică între Aulus Gellius şi Isidor din Sevilla (şi până la Vali Sterian). Hache Hestugmeanu deducea etimologic de ce Beatrice se afla în PaRadis. Hegel, într-o scrisoare pe care n-a mai apucat să i-o trimită (junele boier decedând în urma unui accident de nataţie în râul Sabar – numit şi Răstoaca – , important afluent al râului Argeş), considera că termenul german “Vorstellung” (pronunţat “FoRştelung”, adică “PHoRştelung”) este şi el în complicitate cu “PHR” de la “frasin”. Pentru că reprezentarea astfel înţeleasă nu comportă coroană, deşi are lemn elastic, frunze compuse şi fructe alungite. Marele filosof german trăgea concluzia că este nevoie de “Darstellung”, care se pronunţă “DATEluNg”,  având în alcătuire “DATEN”, ceea ce este o anagramă perfectă de la “DANTE”, care a scris despre Beatrice PoRtinari.

            PRimăria Capitalei va dezveli în curând un monument înfăţişându-l pe Hache Hestugmeanu gol-puşcă, înfipt în mâlul Sabarului, cu Fenomenologia spiritului în braţe. Monumentul va fi amplasat pe ecranul unui laptop din Militari. FRunze, FRucte  şi FRiedrich (Georg Wilhelm) îl vor aplauda.

Acesta este un site cu caracter informativ și educativ . Publicam aceste informații pentru cunoștințele culturale ale publicului. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor.
Mergi pe prima pagina
Bucurestii Vechi si Noi
Bucurestii Vechi si Noi © 2020 . Designed by: Livedesign