Două sute de ani din viața a unui proiect: «Iubirea de Oameni-Filantropia»

09 decembrie 2013 Adrian Majuru Antropologia urbana, Antropologie

La începutul secolului al XIX-lea, un tânăr medic pe numele său Constantin Caracaș, se întorcea de la studii într-o țară complicată, măcinată de sărăcie, cum era Valahia anului 1800, unde spitalul modern era un vis prea frumos. Constantin Caracaș a revenit într-un oraș aproape exclusiv oriental, târgul Bucureștilor, unde cuvântul „Șosea” nici nu exista în vocabularul citadin, dar să mai vorbim de termeni medicali și știință doftoricească. Dar, cu toate acestea, a existat  în vremurile acelea o boierime reformatoare, care nu de puține ori și-a pus veniturile gaj pentru un proiect de țară nouă. Căci un spital modern rămâne un proiect de înnoire socială: în primul rând echipa de specialiști, care se formează acolo și care reprezintă un capital de mare importanță pentru orice țară și în al doilea rând, miile de vieți înrgijite, și care altfel ar fi fost pierdute. O minoritate decidentă, de boieri și liberi profesioniști, care au luptat în proiecte mici pentru proiectul final: modernizarea României. Acesta este contextul pe care l-a trăit Constantin Caracaș și proiectul său: Spitalul Filantropia – «Iubirea de Oameni».

Constantin Caracaș și proiectul său

Întemeietorul spitalului a fost dr.Constantin(sau Constandinache) Caracaș, aromân născut în localitatea Satiște din sangiacul Monastir la 1773(m.1828).  A făcut studii la Viena unde a obținut titlul de doctor în filozofie și medicină (1800). A practicat medicina la început  alături de tatăl său, Dimitrie Caracaș, la spitalul Sf.Pantelimon. Numit medic al orașului București în anul 1804 a inițiat construirea Spitalului Filantropia (1811-1815) și refacerea spitalului Sf.Pantelimon (1816) după modelul spitalelor vieneze. Același Caracaș a stabilit primul regulament modern de organizare și funcționare spitalicească de la noi (1817). Lucrarea sa Topografia Țării Românești și observațiuni antropologice privitoare la sănătatea și bolile locuitorilor ei reprezintă prima monografie cu caracter sanitar de la noi, publicată în anul 1937 de P.Gh.Samarian. În anul 1810 începe subscripția publică pentru ridicarea spitalului «Iubirea de Oameni», proiectul lui Caracaș fiind sprijinit financiar și logistic de Grigore Băleanu(teren, materiale de construcții și bani), banul Radu Golescu, logofătul Gheorghe Golescu, vornicul Nicolae Văcărescu, aga Constantin Golescu, băneasa Safta Brâncoveanu dar și generalul rus M.I.Kutuzov. Acesta din urmă era comandantul trupelor rusești din vremea războiului ruso-turc(1806-1812).

Spitalul-Filantropia-dupa-restaurarea-si-consolidarea-pavilionului-central

Spitalul-Filantropia-dupa-restaurarea-si-consolidarea-pavilionului-central

Spitalul începe să fie ridicat în anul 1813, proiectul inițial fiind prevăzut cu parter și etaj însă datorită izbucnirii „ciumei lui Caragea” și greutăților survenite, a fost amenajat numai parterul iar spitalul a fost deschis în anul 1815. La acea vreme Filantropia era un stabiliment modern, construit prin contribuție publică, fiind primul spital de acest fel de la noi, menit „de a primi bolnavi de ambele sexe, fără nici o deosebire de religie”(Al.G.Galeșescu, 1899).

În anul 1816 la inițiativa lui Constantin Caracaș, spitalul Sf.Pantelimon a fost refăcut din temelii „după modelul spitalului Filantropia”(P.Gh.Samarian, 1937). Inovarea adusă de Caracaș în organizarea spitalicească de la noi, prin cel dintîi regulament specific a stat în ideea că bolnavul devine principalul personaj, în jurul căruia se organizează activitatea spitalicească(vezi «Viața Medicală»/12, 1975). Între anii 1834-1839, Spitalul Filantropia a trecut printr-o reparație generală, prilej cu care i-au fost aduse adăugiri pentru maternitate și s-a construit zidul de incintă. Spitalul a găzduit între anii 1853 și 1856, Școala de mică chirugie, organizată la inițiativa medicului primar al spitalului, dr.Gheorghe Polizu. În anul 1853 sunt luminate coridoarele spitalului cu petrol, fiind înlocuite lumânările iar în anul 1857 avem aici un serviciu de oftalmologie creat de dr. Carol Widmann, cu 30 de paturi(I.Glăvan, 1939). În anul 1859, după desființarea spitalului Ilfov pentru „boli lumești”, Filantropia a preluat atribuțiile acestuia, ajungând la 145 de paturi(de la 80 în anul 1847). În același an, la spitalul Filantropia au fost organizate două secții: una medicală, condusă de dr.G.Cariadi și una chirugicală, condusă de dr.A.Grunau, ambii medici primari(I.Negru, 1975).

Spitalul-Filantropia-la-sfarsitul-secolului-al-XIX-lea-cind-bulevardul-Ion-Mihalache-de-azi-se-numea-Filantropia

Spitalul-Filantropia-la-sfarsitul-secolului-al-XIX-lea-cind-bulevardul-Ion-Mihalache-de-azi-se-numea-Filantropia

Din anul 1832 și până în anul 1949, spitalul Filantropia s-a aflat în administrarea Eforiei Spitalelor Civile.

Ce a fost Eforia Spitalelor Civile?

Eforia Spitalelor Civile a luat fiinţă printr-o decizie a Generalului Kisseleff din 2 aprilie 1832, prin reunirea Fundaţiunilor «Colţea», «Pantelimon» şi «Iubirea de Oameni-Filantropia». Până la 1832, aceste trei fundaţii au fost gospodărite separat iar apoi au fost reunite într-o «Eforie a Spitalelor», numindu-se ca efori: vornicul Mihail Ghika, logofătul Mihail Racoviţă, căminarul Alecu Ghika iar ca „om al meşteşugului”, doctorul Picolo. În anul 1847, Gheorghe Bibescu trece sub controlul Eforiei, administraţia tuturor spitalelor din ţară. Domnitorul aproba bugetul, iar cheltuielile erau supuse controlului în acelaşi fel ca şi cheltuielile statului. Între anii 1860-1864, Eforia a funcţionat ca o direcţie anexă a Ministerului de Interne, revenind în 1864, la un patrimoniu distinct de cel al statului, cu caracter de instiutţie de utilitate publică, sub numele de «Eforia Spitalelor Civile». Legea din 16 octombrie 1864 a hotărât ca bugetul ei să fie supus votului Adunării Deputaţilor ca şi bugetul statului, administrarea bunurilor sale urmând a se face după normele administraţiei bunurilor statului cu aplicarea legii contabilităţii publice şi controlul curţii de conturi pentru verificarea gestiunii financiare. Această lege a durat până la dispariţia instituţiei, sub comunişti.

Constantin-Caracas-într-un-portret-de-epoca

Constantin-Caracas-într-un-portret-de-epoca

Dintre efori au făcut parte de-a lungul timpului, medici remarcabili precum Alexandru Davila, Nicolae Creţulescu, C.Severeanu, Alexandru Şuţu, Constantin Cantacuzino, A.Fotino, dr.Gerota, Victor Gomoiu şi mulţi alţii. După numai o sută de ani de existenţă, Eforia Spitalelor Civile reprezenta cea mai importantă instituţie de asistenţă publică românească. Însă aşezămintele spitaliceşti Colţea, Pantelimon şi Filantropia aveau deja o istorie remarcabilă la întemeierea Eforiei.

 

 

Spitalul-Filantropia.-Un-salon-pentru-interventii-chirurgicale-din-prima-parte-a-secolului-XX

Spitalul-Filantropia.-Un-salon-pentru-interventii-chirurgicale-din-prima-parte-a-secolului-XX

Drumul de la spitalul modern la perfomanțele de azi

Prin donațiile făcute de soții Răducanu și Elena Simonidi, în anul 1880, Eforia a început construirea unui pavilion separat, în curtea spitalului Filantropia, pentru 20 de paturi, pavilion deschis în aprilie 1881. Foarte curând, între anii 1881-1883, Eforia Spitalelor Civile a construit în curtea Spitalului Filantropia un nou local al Maternității, iar în anul 1891, înființează o școală de infirmiere. După o restaurare completă a spitalului în anul 1890, modernizarea continuă: este ridicată o spălătorie mecanică, baie și bucătărie(1891, imobilele sunt și astăzi în picioare!), iluminatul electric(1892); localuri destinate personalului, lucrări de alimentare cu apă(1893); un imobil nou pentru consultații, un laborator pentru analize, amenajarea grădinii spitalului în anul 1894(Liliana Hanganu, 1999).

Foarte important este anul 1898 deoarece, prin susținerea financiară a familiei Protopescu este ridicat sanatoriul omonim destinat maternității. Acest imobil este atașat spitalului, și se află și astăzi în exploatare, desigur modernizat. De evidențiat faptul că Maternitatea Filantropia poate fi considerată leagănul obstetricii românești. Pe lângă maternitate, aici a funcționat și Școala de moașe.

În Maternitatea Filantropia au activat medici care reprezintă istoria obstetricii în România, precum Ștefan Capșa. Licențiat al Facultății de Medicină din Viena, Dr. Capșa a condus catedra de obstetrică de la Maternitatea Filantropia până în 1885, anul morții sale. El a introdus foaia de observație clinică și a efectuat primele statistici. Are meritul de a fi organizat învățământul universitar obstetrical.Lui i-a urmat profesorul Dumitru Drăghiescu, care a condus clinica obstetricală până în anul 1912. El a introdus asepsia și antisepsia și a scăzut semnificativ incidența infecției puerperale. La 1899 spitalul avea șase servicii: două medicale, unul chirurgical, unul ginecologic, apoi urologic și de consulatții, cu un total de 235 paturi.

Spitalul-Filantropia.-Un-grup-de-medici-și-asistente-din-perioada-anilor-1960

Spitalul-Filantropia.-Un-grup-de-medici-și-asistente-din-perioada-anilor-1960

În anul 1912 urmează la această catedră Prof. N. Gheorghiu, până în anul 1937. A fost absolvent al Facultății de medicină din Paris și fost intern al profesorilor Tarnier, Pozzi și Budin; el a introdus la Maternitatea Filantropia un spirit științific și o organizare exemplară. Numele spitalului a fost schimbat în Institutul de Obstetrică Filantropia. Profesorul N. Gheorghiu a fost un întemeietor de școală, introducând chirurgia în obstetrică. A înființat «Revista de obstetrică, ginecologie și puericultură» și a organizat primele congrese de obstetrică și ginecologie. Altfel, Ginecologia a intrat destul de târziu între disciplinele Facultății de medicină din București, și anume în anul 1898, primul profesor fiind George Assaky. În anul 1917 Dr Constantin Daniel este numit docent de clinica ginecologică și ține cursuri libere de ginecologie la spitalul Filantropia. Abia în anul 1920 se înființează clinica de ginecologie, iar Prof. C. Daniel devine primul șef al școlii ginecologice.

În anul 1932, Spitalul Filantropia avea cinci servicii: două de medicină internă, câte unul de chirurgie, otorinolaringologie și un număr de 221 de paturi, ajungând în anul 1938 la 729 de paturi, împreună cu cele ale Maternității.

Prof.Eugen-Abureldirector-al-spitalului-1952-1969-inconjurat-de-colegi-medici-la-mijlocul-anilor-1960.

Prof.Eugen-Abureldirector-al-spitalului-1952-1969-inconjurat-de-colegi-medici-la-mijlocul-anilor-1960.

În anul 1949 regimul comunist desființează Eforia Spitalelor Civile iar spitalele aflate în administrarea acestei întreprinderi exclusiv private dar aflate în beneficiul public (nu percepea taxe pentru spitalizare și intervenții medicale), au intrat în administrarea statului.  Cu toate acestea Spitalul Filantropia a avut șansa să aibe în continuare aportul unor specialiști cu recunoaștere internațională precum profesorul Eugen Aburel, director al spitalului între anii 1952-1969, după plecarea profesorului Dumitru Săvulescu(1942-1952). Eugen Aburel a absolvit Facultatea de medicină din Iași și s-a specializat în obstetrică și ginecologie la Paris, lucrând în serviciile profesorilor Brindeau și Le Lorier. A efectuat cercetări în Departamentul de fiziologie al Universității Sorbona. S-a pensionat în 1969. A fost o personalitate remarcabilă, fiind membru de onoare a numeroase societăți științifice internaționale, iar în anul 1968 a fost ales membru corespondent al Academiei Franceze de Medicină. Pentru meritele sale științifice deosebite Prof. Aburel a primit ordinul «Les Palmes Academiques» oferit de guvernul francez în 1973.

Unul-dintre-saloanele-de-rooming-in-de-astazi-destinat-pentru-mamă-și-copil

Unul-dintre-saloanele-de-rooming-in-de-astazi-destinat-pentru-mamă-și-copil

Spitalul Filantropia a avut încă din anii 1820-1830 o capelă amenajată în interiorul spitalului, cu hramul sfinților Damian și Cosma, doctori fără de arginți. Peretele din stânga îl are reprezentat Sfântul Stelian, protectorul copiilor. În anul 1958 pereții capelei au fost acoperiți cu placaj pentru a fi salvată pictura de la distrugere. După placare, capela a găzduit până în anul 1989 Biroul Organziației de Bază a PCR și ulterior a fost sediul sindicatului. A fost decopertată și recuperată pictura începând cu anul 1994, cu sprijinul pictorilor de la Institutul Teologic. Astăzi în capelă este asigurat serviciul religios pentru paciente și copii acestora.

În prezent spitalul are 195 paturi și păstrează organizarea sa tradițională. În spital s-a dezvoltat o activitate susținută și recunoscută de chirurgie ginecologică oncologică, inclusiv de diagnosticare și tratare a cancerului mamar, precum și de chirurgie laparoscopică ginecologică. De asemenea s-au pus bazele unui departament modern de medicină materno-fetală. Departamentul de neonatologie are o unitate de terapie intensivă cu echipamente moderne cu posibilități de îngrijire a nou născuților bolnavi născuți în maternitate, sau transferați de la alte spitale.

Unul-dintre-saloanele-maternitatii-Filantropia-la-mijlocul-anilor-1960.

Unul-dintre-saloanele-maternitatii-Filantropia-la-mijlocul-anilor-1960.

Începând cu anul 2000, la conducerea spitalului a venit din nou un aromân, Prof. Dr. Gheorghe Peltecu. Cu același spirit de inițiativă, dovedit de înaintașul său aromân, Constantin Caracaș, Prof. Dr. Gheorghe Peltecu a reușit sincronizarea unui dublu proiect: modernizarea spitalului și perfomanță medicală alăturată formării de tineri specialiști. Clădirea spitalului Filantropia a fost consolidată, restaurată și modernizată, reușind astfel să rămână singurul spital bucureștean căruia nu i-a fost modificată înfățișarea de la înființare(1813). Lucrările au fost realizate cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Administrației Spitalelor din Sectorul 1.

Salonul-de-terapie-intensiva-al-Maternității-spitalului-Filantropia.

Salonul-de-terapie-intensiva-al-Maternității-spitalului-Filantropia.

Modernizat și adus la parametrii de performanță ceruți de exigențele medicinii contemporane, Spitalul Filantropia de azi a reușit să realizeze idealul lui Constantin Caracaș, rezumat astfel în proiectul de viață al celor de azi: „Scopul nostru principal este de a crește calitatea serviciilor oferite pacientelor noastre, concomitent cu formarea de specialiști și cercetarea științifică”. De aceea, nu întâmplător, în Spitalul Clinic Filantropia ființează o clinică universitară de obstetrică și ginecologie, afiliată Universității de Medicină și Farmacie «Carol Davila» și condusă de Prof. Dr. Gheorghe Peltecu.

Spitalul-Iubirea-de-Oameni-Filantropia-la-capătul-unui-drum-de-două-sute-de-anii-de-istorie

Spitalul-Iubirea-de-Oameni-Filantropia-la-capătul-unui-drum-de-două-sute-de-anii-de-istorie

adrian majuru

Acesta este un site cu caracter informativ și educativ . Publicam aceste informații pentru cunoștințele culturale ale publicului. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor.
Mergi pe prima pagina
Bucurestii Vechi si Noi
Bucurestii Vechi si Noi © 2020 . Designed by: Livedesign